Juriidiline nõustamine

Pakume õigusabi peamiselt lepinguõiguse- ja tööõiguse valdkonnas.

Sihtgrupp: väikesed ja keskmised ettevõtted ning eraisikud, kes soovivad ühekordset professionaalset abi mingi õigusalase probleemi lahendamisel

Teenused:

Tööalase dokumentatsiooni auditeerimine

Nõustamine tööõiguse küsimustes

Lepingute, töösisekorra eeskirjade ja muude dokumentide koostamine

Abi töövaidlusküsimuste lahendamisel

Lepingute koostamine, analüüsimine

Klientide esindamine lepingualastel läbirääkimiste ja lepingutega seotud vaidlustes

Abi võlanõuete ja pretensioonide koostamisel

Abi vajalike lektorite leidmisel ja kursuste läbiviimisel

Lepitakse kokku õigusabi lepingu sõlmimisel või tellimuse esitamisel.

Kontakt: