Nõustamis ja koolituskeskus

Lector OÜ tegeleb aktuaalsete õigusalaste koolituste läbiviimisega aastast 2005 vastavalt seaduste muudatustele. Meie lektoriteks on Riigikohtu kohtunikud, TÜ professorid, kõrgetasemilised psühholoogid ja teised hinnatud oma ala spetsialistid.

Nõustamis- ja koolituskeskus Lector hindab kõrgelt iga kliendi pöördumist ja tema vajadusi. Soovime usalduslikus koostöös oma klientidega leida probleemidele parimad võimalikud lahendused. Oleme kliendile lojaalsed ning tagame meile usaldatud informatsiooni konfidentsiaalsuse.

OÜ Lector peamised tegevusvaldkonnad on:
  • Koolituste ja seminaride läbiviimine
    Korraldame avalikke ja firmasiseseid koolitusi ning seminare eeskätt majanduse ja õiguse valdkonnas
  • Majandus- ja turundusalane õigusabi ja konsultatsioonid
    Õigusabi osutamisel oleme orienteeritud põhiliselt töö- ja lepinguõigusele ning majandusküsimustes pakume turundusalast abi.

Teenuste osutamisel kasutame vaid kõrgtasemel spetsialiste.