Teema: Võlaõiguse aktuaalseid probleeme ja riigikohtu praktika

Üldinfo

Seoses olukorraga Eestis lükkub 10.detsembril 2020 kavandatud Võlaõiguse koolitus 2021 aasta märtsi.Konkreetse kuu ja kuupäeva avaldame juba uuenenud kodulehel ja teavitame kõiki kliente personaalselt. Seniks soovib Lector OÜ kõikidele pikaajalistele ja tulevastele uutele klientidele häid saabuvaid jõule, vana-aasta lõppu ja uueks aastaks kõikide soovide täitumist.

Peatse kohtumiseni veebiseminaridel ja kui olukord lubab, saame kokku.

Osavõtu info

 • Advokaadid saavad koolitusel osalemise kohta tõendi esitamiseks Eesti Advokatuurile ja loengu materjalid.
  Parkimine hotell London parklas vabadele kohtadele koolitusel osalejatele on tasuta. Saabumisel parkimist tuleb registreerida hotell London administraatori juures.
 • Koolituse osavõtutasu ilma lõunata on 120 EUR (lisandub käibemaks).
 • Koos lõunaga osavõtutasu on 135 EUR (lisandub käibemaks). Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene, siis kehtib hinnasoodustus 10 %.

NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.

Koolituse kava

1. Vääramatu jõu asjaolud ja asjaolude muutumine

 • Vääramatu jõu asjaolud ja vastutus. Õiguskaitsevahendite
 • kasutamine eri liiki lepingutes (täitmisest keeldumine, taganemine, ülesütlemine, töövõtja ja käsundi täitja vastutus)
 • Vastutuse lepinguline piiramine
 • Lepingu aluseks olevatele asjaoludele tuginemine (VÕS § 97 kasutamine eriolukorra asjaoludel)

2. Lepingute sõlmimise, täitmise ja nõuete esitamisega seotud probleemid

 • Müügilepingust tekkinud vaidlused
 • Lepingu sõlmimine (tõendamine, sõlmituks lugemine)
 • Lepingud lahtistel tingimustel, tingimuste muutmine
 • Nõuete aegumise kohtupraktika
 • Tüüptingimustel sõlmitud lepingud
 • Nõuete loovutamisega seotud kohtupraktika. Tagatised
 • Hea usu põhimõttele tuginemine lepingulistes vaidlustes

3. Kohtupraktika varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise asjades

 • Kahju hüvitamise eeldustega seotud kohtupraktika
 • Hüvitatava kahju ulatuse kindlaksmääramine, hüvitise vähendamine
 • Hagi tagamisega tekitatud kahju hüvitamine.
 • Saamata jäänud tulu hüvitamine
 • Mittevaralise kahju hüvitamise praktikast

Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

Ajakava Tegevus
9.30 –10.00  registreerimine, hommikukohv
10.00-11.30  loeng
11.30-11.45  kohvipaus
11.45-13.15  loeng
13.15-14.00  lõuna hotell London restoranis
14.00-15.30  loeng

Lektor: Irene Kull, PhD, Eesti õigusteadlane, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor.

Irene Kull on väga hinnatud lektor ja aastate jooksul pälvis advokaatide austust. Ta töötas EV Riigikohtu nõunikuna ning konsultandina, oli Euroopa eraõiguse Akadeemia asutajaliige ning Euroopa lepinguõiguse ühingu liige. Ta on ka paljude raamatute autor.

 

Registreeri koolitusele

Registreerumist saab tühistada hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist, loobumise tasu 35 EUR + KM. Koolituse päeval loobumisel raha ei tagastata.