Teema: ÜLEVAADE RIIGIKOHTU 2022 II POOLAASTA JA 2023 ALGUSE LAHENDITEST RÕHUASETUSEGA TSIVIILKOHTUMENETLUSEL

Üldinfo

Toimumise aeg: 13. aprill 2023

Osavõtu info

  • Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja loengu materjalid.
  • Advokaadid saavad koolitusel osalemise kohta tõendi esitamiseks Eesti Advokatuurile ja loengu materjalid.
  • Koolituse osavõtutasu on 120 EUR (lisandub käibemaks).

KOOLITUSE SISU:

* Mis on advokaadi jt õigusteadmistega esindaja ülesanne hagimenetluses

* Kes vastutab asjaolude esitamise ja nõude formuleerimise eest

* Hagi muutmine- ja täiendamine, loobumine

* Millised menetlusdokumendi puudused mõjutavad menetlust

* Kohtu vastutus rikkumiste eest

* Menetluskulude jaotus ja kindlaksmääramine; jaotuse variandid, hüvitatavate kulude suuruse määramise kriteeriumid

Koolitusepäev kestab 4 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 13.20.

Hotell SOHO konverentsisaalis

Ajakava Tegevus
9.50–10.00  kogunemine
10.00-11.30  loeng
11.30-11.50  kohvipaus
11.50-13.20  loeng

Lektor: Andra Pärsimägi, Tartu Ringkonnakohtu Tsiviilkolleegiumi kohtunik

Registreeri koolitusele

Loobumisest palume teatada kirjalikult vähemalt 1 tööpäev enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% sündmuse maksumusest.