Teema: Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktika 2020–2021: olulised lahendid ja suundumused

Üldinfo

Toimumise aeg:  6. oktoober 2021

Toimumiskoht: Zoom

Riigikohtu panust Eesti karistusõiguse kujundamisel on raske üle hinnata. Võib isegi öelda, et kriminaalkolleegiumi seisukohad kipuvad päris kiiresti saama suisa dogmadeks (ükskõik kas neid jagada või mitte). Seepärast peaks iga karistus- ja kriminaalmenetlusõigusest huvitunu olema nendega kursis. Koolitusel kõneletakse Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2020. ja 2021. aasta praktikast eeskätt karistusõiguses, aga puudutatakse mõnel määral ka menetlusõigust. Juttu tuleb muu hulgas sellest, miks ühel või teisel juhul otsustati just nii ja milliseid suundumusi võib täheldada. Näiteks saavad vastuse järgmised küsimused:

 • millal liialdab politseinik võimuga?
 • millal võib kellegi kaitseks sõita teisele autoga otsa?
 • mida arvata sellest, kui kinnipeetav lubab vanglavalvurile pudrukausi pähe kinni lüüa?
 • kuidas tõendada narkosüütegu?
 • mida tähendab narkokäitlejate suure varalise kasu saamise eesmärk ja kuidas seda tõendada?
 • kas ja millistel juhtudel võib tööandja tutvuda oma töötaja e-kirjadega ilma töötaja nõusolekuta ning kas sellised e-kirjad saavad olla kriminaalmenetluses tõendiks?“

Osavõtu info

 • Koolituse tasu on 120 eur (+km), koos lõunasöögiga on tasu 135 eur (+km).
 • Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja loengu materjalid.
 • Advokaadid saavad koolitusel osalemise kohta tõendi esitamiseks Eesti Advokatuurile ja loengu materjalid.

Riigikohtu panust Eesti karistusõiguse kujundamisel on raske üle hinnata. Võib isegi öelda, et kriminaalkolleegiumi seisukohad kipuvad päris kiiresti saama suisa dogmadeks (ükskõik kas neid jagada või mitte). Seepärast peaks iga karistus- ja kriminaalmenetlusõigusest huvitunu olema nendega kursis. Koolitusel kõneletakse Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2020. ja 2021. aasta praktikast eeskätt karistusõiguses, aga puudutatakse mõnel määral ka menetlusõigust. Juttu tuleb muu hulgas sellest, miks ühel või teisel juhul otsustati just nii ja milliseid suundumusi võib täheldada. Näiteks saavad vastuse järgmised küsimused:

 • millal liialdab politseinik võimuga?
 • millal võib kellegi kaitseks sõita teisele autoga otsa?
 • mida arvata sellest, kui kinnipeetav lubab vanglavalvurile pudrukausi pähe kinni lüüa?
 • kuidas tõendada narkosüütegu?
 • mida tähendab narkokäitlejate suure varalise kasu saamise eesmärk ja kuidas seda tõendada?
 • kas ja millistel juhtudel võib tööandja tutvuda oma töötaja e-kirjadega ilma töötaja nõusolekuta ning kas sellised e-kirjad saavad olla kriminaalmenetluses tõendiks?“

Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

Ajakava Tegevus
9.50–10.00  tervituskohv
10.00-11.30  loeng
11.30-11.45  kohvipaus
11.45-13.15  loeng
13.15-14.00  lõuna
14.00-15.30  loeng

Lektor: Mario Truu, Riigikohtu Kriminaalkolleegiumi nõunik

Registreeri koolitusele

Loobumisest palume teatada kirjalikult vähemalt 1 tööpäev enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% sündmuse maksumusest.