Teema: Praktilist tsiviilkohtumenetluses

Üldinfo

Toimumise aeg: 3.06.2021

Toimumiskoht: Zoom koolituskeskkond

Koolitus annab ülevaate viimastest Riigikohtu seisukohtadest. Rõhuasetustega teemadele, mida  6. mai koolitusel  Tambet Tampuu ei kajastanud.

Peatse kohtumiseni veebiseminaridel ja kui olukord lubab, saame kokku.

Osavõtu info

 • Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja loengu materjalid.
 • Advokaadid saavad koolitusel osalemise kohta tõendi esitamiseks Eesti Advokatuurile ja loengu materjalid.

Koolitus annab ülevaate viimastest Riigikohtu seisukohtadest. Rõhuasetustega teemadele, mida  6. mai koolitusel  Tambet Tampuu ei kajastanud.

Käsitletavad teemad

 • Kuidas saab tsiviilasjast digiasi ja mida see kaasa toob?
 • Maksekäsu kiirmenetluse muutumine hagimenetluseks
 •               materjalide edastamine versus kättetoimetamine
 •               puuduste kõrvaldamine
 • Erinevate hagita asjade menetlusreeglid
 •              ühisosa
 •              erisused
 • Töövaidlused kohtumenetluses
 •             TVK otsusega mittenõustumine
 •             uued nõuded
 •             tõendamine
 • Menetluse juhtimine ja korraldamine
 •             kes korraldab ja juhib?
 •             kohtuga suhtlemine
 •             taotluste esitamine
 • Kokkulepe sõlmine  ja vormistamine menetluse ajal
 •             mida arvestada
 •             kuidas täitmine tagada
 •             kompromissi ettepaneku mõju menetlusele

Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

AJAKAVA:

 • 9.45 – 10.00 sisenemine Zoom keskkonda
 • 10.00 – 10.55 loeng
 • kohvipaus
 • 11.00 – 11.55 loeng
 • kohvipaus
 • 12.00 – 12.55 loeng
 • 12.55 – 13.40 lõuna
 • 13.40 – 14.35 loeng
 • Kohvipaus
 • 14.30 – 15.30 loeng

Lektor: Andra Pärsimägi, Tartu Ringkonnakohtu Tsiviilkolleegiumi kohtunik

Registreeri koolitusele

Registreerumist saab tühistada hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist, loobumise tasu 35 EUR + KM. Koolituse päeval loobumisel raha ei tagastata.