Teema: Aktuaalsed halduskohtumenetluse probleemid Riigikohtu praktikas

Üldinfo

Toimumise aeg: 14.05.2021

Lektor: Maarja Oras

Toimumiskoht: Veebikoolitus Zoom keskkonnas

Koolitusele registreerinutele saadetakse koolitusele eelneval päeval e-mailile link, millega saab koolitusele siseneda. Palume siseneda koolitusele 10 minutit enne koolituse algust.

Peatse kohtumiseni veebiseminaridel ja kui olukord lubab, saame kokku.

Osavõtu info

 • Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja loengu materjalid.
 • Advokaadid saavad koolitusel osalemise kohta tõendi esitamiseks Eesti Advokatuurile ja loengu materjalid.

KOOLITUSE SISU:

 • Kohtueelne menetlus
 • Kaebeõigus, kaebuse lubatavus, kaebetähtaeg
 • Kaebuse liigid, kaebuse muutmine
 • Menetluse käik
 • Lihtmenetlus
 • Tõendamine, uurimispõhimõte
 • Kohtuliku kontrolli ulatus
 • Menetluskulud
 • Edasikaebeõigus

Erimenetlused: kohtulahendi täitmine, esialgne õiguskaitse, haldustoiminguks loa andmine, riigihanked

Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

Ajakava Tegevus
9.50–10.00  sisenemine koolituskeskkonda
10.00-11.30  loeng
11.30-11.45  kohvipaus
11.45-13.15  loeng
13.15-14.00  lõuna
14.00-15.30  loeng

Lektor: Maarja Oras, MA, Riigikohtu Halduskolleegiumi nõunik

Registreeri koolitusele

Registreerumist saab tühistada hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist, loobumise tasu 35 EUR + KM. Koolituse päeval loobumisel raha ei tagastata.