Turundusalane nõustamine

Eesmärk: pakkuda ettevõtetele võimalust oma äritegevust edendada ja muuta efektiivsemaks läbi eesmärgistatud ja mõtestatud turundustegevuse.

Sihtgrupp: väikesed ja keskmised ettevõtted, kes erinevatel põhjustel ei oma professionaalset turundustöötajat või soovivad ühekordset professionaalset abi mingi turundusalase probleemi lahendamiseks.

Teenused:
Turundusauditi läbiviimine

 • Ettevõtte eesmärkide ja turundusstrateegiate/ -tegevuste kaardistamine;
 • olemasoleva turundustegevuse analüüs;
 • eelduste selgitamine, mis peavad olema turunduse poolt loodud, et ettevõtte eesmärgid saaksid täidetud.

Turundusstrateegia loomine ja juurutamine

 • Kriitiliste võtmetegurite määratlemine;
 • Eesmärgisüsteemi loomine
 • Turundusstrateegia vormistamine;
 • Turundusstrateegia “müümine” organisatsiooni

Turundustaktika loomine ja elluviimine

 • Pikaajalise strateegiat toetava tegevuskava loomine;
 • Konkreetsete turundustegevuste projektidena või “turundusjuhi teenusena” elluviimine

Turundustegevuste välja töötamine ja läbiviimine

 • Konkreetsete turundusaktsioonide, -kampaaniate ja –kommunikatsiooni eesmärgistuse ja põhimõtete loomine koos eelarvega või etteantud eelarve piires;
 • Nimetatud tegevuste elluviimise organiseerimine – suhtlemine agentuuridega ja muude allhankijatega.

“Turundusjuhi teenus”

 • Pikaajaline koostöö, mille raames võib ettevõte kogu oma turundusalase tegevuse “sisse osta”. Säästab ettevõtte kulusid, kuna ei pea palgal hoidma turundusjuhti või –spetsialisti.
 • Turundusjuhi pädevusse kuulub:
 • turundusstrateegiate kui taktikate loomine ja haldamine
 • turunduseelarve juhtimine

Turunduseelarve juhtimine

 • Optimaalse eelarve arvutamine
 • Eelarve jagamine perioodi ja tegevuste lõikes

Lojaalsusprogrammide loomine

 • Programmi vajaduse selgitamine
 • Optimaalseima skeemi välja töötamine
 • Lojaalsusprogrammi juurutamine organisatsioonis

Turunduskampaaniate ja -kommunikatsiooni organiseerimine

 • Kampaania eesmärgi selgitamine
 • Kampaania põhimõtete välja töötamine
 • Suhtlemine reklaami agentuuriga
 • Kampaania juhtimine
 • Kampaania edukuse mõõtmise süsteemi juurutamine

Müügistrateegiate loomine ja juurutamine

 • Müügikanalite valik
 • Müügitehnikate valik
 • Müügikanalite eesmärgistamine
 • Müügikanalite motivatsioonisüsteemi välja töötamine

Branding

 • Vajaduste analüüs
 • Brandi positsioneerimine
 • Brandistrateegia loomine
 • Brandi loomine
 • Brandi lansseerimine

Kliendisuhete juhtimise strateegia loomine ja juurutamine

 • Kliendisuhete kaardistamine, eesmärgi selgitamine
 • CRM strateegia loomine
 • Tegevuste kavandamine
 • IT vajaduste selgitamine
 • IT partneri valik
 • juurutamine

Turundusalased lühikursused ettevõtte juhtkonnale ja müügitöötajatele

Tasustamistingimused:
Hinnad kokkuleppel. Hind lepitakse kokku teenuse osutamise lepingu sõlmimisel või tellimuse esitamisel.