Koolitusele registreerumiseks täitke vorm

E-maili teel registreerumine: info@lector.ee

Täiendav info 581 61448

Jälgige tulevaid koolitusi ka Facebookis

NB! Kaks suurepärast koolitust 2020 aastal.

I.

Kutsume Teid asjalikule õigusalasele koolitusele , mis toimub 06. veebruaril 2020 Tartus, hotell London konverentsisaalis.
Teema:
KARISTUSÕIGUSE JA KRIMINAALMENETLUSE AKTUAALSED PROBLEEMID
Lektor: Velmar Brett, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik. Alates 2016 aastast Velmar Brett on pidanud loengusarja sellel teemal kohtunikele, prokuröridele ning advokaatidele. Lektor teeb kokkuvõtte viimastest Riigikohtu kriminaalkolleegiumi olulistest lahenditest, toob välja tähtsaima ja tekitab nendel teemadel diskussiooni.
KAVA:
2019.aasta olulisemad Riigikohtu Kriminaalkolleegiumi lahendid, tuues välja lahendites käsitletud sõlmküsimused.
Konkreetsete kaasuste põhjal või eraldiseisvalt viimasel ajal avalikkuses suuremat huvi tekitanud küsimuste valgustamine: menetluse lõpetamine KrMS § 202 alusel, kohtumenetluse avalikkuse piiramine, mõistlik menetlusaeg, ennetähtaegne vabastamine.
Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

9.30 –10.00 registreerimine, hommikukohv
10.00-11.30 loeng
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 loeng
13.15-14.00 lõuna hotell London restoranis
14.00-15.30 loeng
Küsimused, vastused

Koolituse osavõtutasu ilma lõunata on 120 EUR (lisandub käibemaks) . Koos lõunaga osavõtutasu on 135 EUR (lisandub käibemaks). Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene, siis kehtib hinnasoodustus 10 %.
NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.
Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja loengu materjalid.
Parkimine hotell London parklas vabadele kohtadele koolitusel osalejatele on tasuta. Saabumisel parkimist tuleb registreerida hotell London administraatori juures.

Osavõtuks palume registreeruda: info@lector.ee; Tel 581 61448;
Koolituse päeval loobumisel raha ei tagastata.
Koolituste info on ka meie koduleheküljel www.lector.ee.
Jälgige tulevasi õigusalaseid koolitusi ka Lector OÜ lehel Facebook´is https://www.facebook.com/oigus/
Registreerumiseks on võimalik täita allpool olev ankeet ja saata
info@lector.ee:
Soovin osaleda 06.veebruaril 2020.a koolitusel Osaleja nimi (nimed):
Teie e-mail aadress:
Asutuse/ettevõtja nimetus:
Registrikood:
Arve saatmise aadress:
Kontaktisik:
Telefon:
——————————————————————————————————
II.

Kutsume Teid tsiviilkohtumenetluse koolitusele , mis toimub 26. märtsil 2020 Tartus, hotell London konverentsisaalis. Koolituse kava on koostatud vastavalt meie klientide küsimuste ja soovile.
TEEMA:

AKTUAALSET TSIVIILKOHTUMENETLUSES

Lektorid: Peeter Tarvis, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik ja Andra Pärsimägi, Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik.

KAVA:
1.Tõendamiskoormis
2.Tõendamiskoormise jagunemine tsiviilkohtumenetluses
3.Uued suunad tsiviilkohtumenetluses. Riigikohtu seisukoht
4. Viimane aktuaalne Riigikohtu praktika
5.Tõendid tsiviilkohtumenetluses, s.h. tunnistajate ülekuulamine, tõestuste, avalduste esitamine kohtumenetluses
6.Kuidas kasutada tõendeid, mis on kogutud kriminaalmenetluses, tsiviilkohtumenetluses
Koolitusepäeva esimesel poolel Peeter Tarvis, RK tsiviilkolleegiumi nõunik räägib neljal esimesel teemal, ning ta on olnud samateemalistes lahendites Riigikohtus menetleja rollis. Peale lõunat kaks viimast teemat valgustab väga pädev ja tunnustatud lektor Andra Pärsimägi, Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik, paljude raamatute autor ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride kirjutaja.

Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

9.30 –10.00 registreerimine, hommikukohv
10.00-11.30 loeng
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 loeng
13.15-14.00 lõuna hotell London restoranis
14.00-15.30 loeng
Küsimused, vastused

Koolituse osavõtutasu ilma lõunata on 120 EUR (lisandub käibemaks) . Koos lõunaga osavõtutasu on 135 EUR (lisandub käibemaks). Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene, siis kehtib hinnasoodustus 10 %.
NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.
Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja loengu materjalid.
Parkimine hotell London parklas vabadele kohtadele koolitusel osalejatele on tasuta. Saabumisel parkimist tuleb registreerida hotell London administraatori juures.
——————————————————————————————————
Registreerumist saab tühistada hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist, loobumise tasu 35 EUR + KM. Koolituse päeval loobumisel raha ei tagastata.