Juriidiline nõustamine

Pakume õigusabi peamiselt lepinguõiguse- ja tööõiguse valdkonnas.

Sihtgrupp: väikesed ja keskmised ettevõtted ning eraisikud, kes soovivad ühekordset professionaalset abi mingi õigusalase probleemi lahendamisel

Teenused:

Tööõigus

  • Tööalase dokumentatsiooni auditeerimine
  • Nõustamine tööõiguse küsimustes
  • Lepingute, töösisekorra eeskirjade ja muude dokumentide koostamine
  • Abi töövaidlusküsimuste lahendamisel

Lepinguõigus

  • Lepingute koostamine, analüüsimine
  • Klientide esindamine lepingualastel läbirääkimiste ja lepingutega seotud vaidlustes
  • Abi võlanõuete ja pretensioonide koostamisel

Õigusalased lühikursused ettevõtte juhtkonnale ja töötajatele

  • Abi vajalike lektorite leidmisel ja kursuste läbiviimisel

Tasustamistingimused
Lepitakse kokku õigusabi lepingu sõlmimisel või tellimuse esitamisel.