Lector OÜ tegeleb aktuaalsete õigusalaste koolituste läbiviimisega vastavalt seaduste muudatustele. Meie lektoriteks on Riigikohtu kohtunikud, TÜ professorid, kõrgetasemilised psühholoogid ja teised hinnatud spetsialistid.

Toredale koostööle lootes,

Laine Merisalu
Juhataja

juhataja

Nõustamis- ja koolituskeskus

Nõustamis- ja koolituskeskus Lector hindab kõrgelt iga kliendi pöördumist ja tema vajadusi. Soovime usalduslikus koostöös oma klientidega leida probleemidele parimad võimalikud lahendused. Oleme kliendile lojaalsed ning tagame meile usaldatud informatsiooni konfidentsiaalsuse.

OÜ Lector peamised tegevusvaldkonnad on:

  • Koolituste ja seminaride läbiviimine.
    Korraldame avalikke ja firmasiseseid koolitusi ning seminare eeskätt majanduse ja õiguse valdkonnas
  • Majandus- ja õigusalased konsultatsioonid.
    Õigusabi osutamisel oleme orienteeritud põhiliselt töö- ja lepinguõigusele ning majandusküsimustes pakume turundusalast abi.
  • Tõlketeenused (eesti keelest vene keelde)

Teenuste osutamisel kasutame vaid kõrgtasemel spetsialiste.

2018. aastal toimuvad koolitused;

20. aprillil 2018. a
AKTUAALSET PEREKONNAÕIGUSEST
Lektor: Susann Liin, Riigikohtu nõunik

30. mail 2018. a
AEGUMINE JA TASAARVESTUS
Lektor: Paul Varul, TÜ tsiviilõiguse professor ja vandeadvokaat advokaadibüroos TGS Baltic

2017. aastal toimus koolitus;

14. detsembril 2017. a
KRIMINAALMENETLUS. KARISTUSÕIGUS
Lektorid: Eerik Kergandberg, Paavo Randma, Riigikohtu kohtunikud

Tutvu kavaga rubriigis koolitus
.

Võta meiega ühendust